“Hayat Kazanımlarla Anlamlıdır”

“Hizmetlerimiz Özelliğimizdir”

Ambalaj ve tehlikesiz atıkların çevreye uyumlu bir şekilde yönetimini sağlayan program ve politikaları belirlemek öncelikli hedefimizdir…

Ambalaj ve tehlikesiz atıkların çevreyle uyumlu bir şekilde geri kazanımına yönelik teknoloji ve yönetim sistemleri kullanmaktayız.

Ambalaj ve tehlikesiz atıkların tesise girişte kontrolünün yapıldığı kabul ünitesi ve geçici stoklama sahasına yer vererek ayrışımları en sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmekteyiz

SUKENT ÇEVRE sanayide, kamuda ve hizmet sektöründe uzun yıllar çalışmış, konularına hakim mühendislerden oluşmuştur.

Biz sadece sanayimizin çevre ile ilgili sorunlarını değil diğer tüm sorunlarını yakinen yaşamış ve bilen, bizzat sanayide uzun yıllar çalışmış mühendisleriz. Bunun içindir ki firmamız sadece çevre izinleri doğrultusunda değil, diğer tüm izinler ile ilgili de çalışmaktadır.