• Su kimyasalları ve proses suyu arıtımı
 • İçecek sektörüne yerinde çözümler
 • Arıtma Sistemleri
 • Filtrasyon ve Yumuşatma Üniteleri
 • Karma İyon Değiştirme Sistemleri
 • Reverse Osmosis sistemleri
 • Su Dezenfeksiyon Tesisleri
 • Su Kimyasalları
 • Su tasfiye Sistemleri
 • Atık Yönetimi
 • Çevre Danışmanlığı
 • İş Güvenliği
 • Risk Değerlendirmesi
 • İş Güvenliği Eğitimleri
 • İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmeti
 • Çevre İzinleri
 • GSM İzinleri
 • Orman İzinleri
 • Maden İzinleri
 • Jeotermal Kaynak İzinleri
 • Su Yönetimi
 • Proses Suyu Tesis Projelendirmesi
 • İçme Suyu Tesisi Projelendirilmesi
 • Atık Su Tesis İşletimi ve Projelendirilmesi
 • Zemin Etüdleri ve Topoğrafik Ölçümler
 • Atık Yönetimi ve Alımı (Lisanslı Tesis)

Atık Su Arıtma

Daha az enerji ve maliyet esasına göre maksimum verim sağlanabilmesi için hazırlanan sistem mühendislik hesaplamalarına göre alan sıkıntısı olan yerlerde kurulmaktadır. Uzman personel ihtiyacı olmadan kullanılabilen sistem tesis tercihlerine göre hazırlanmaktadır. Daha çok otel, fabrika, hastane gibi kalabalık grupların olduğu yaşam alanlarında kullanılmaktadır.

Ultra Filtrasyon

Su Arıtma sistemleri içerisinde en mükemmel tekniklerden biri olan ultrafiltrasyon sistemleri suyun PH değerini bozmadan ve kimyasal yapısı değiştirilmeden suyu yeterli saflığa ulaştırmaktadır. Reverse Osmosis; su arıtma tekniği standart su arıtma cihazlarıyla arındırılamayan suların arıtma işlemlerinde kullanılmaktadır. Daha çok deniz suyu arıtma, yüksek sertliğe ve iletkenliğe sahip suların arındırılması işlemlerinde kullanılmaktadır.

Filtrasyon

Standart ön arıtım işlemi olarak suda bulunan tortu, kum ve kil gibi maddelerin su içerinden filtreler yardımıyla arıtılarak suyun tat, koku olarak kaliteli ve berrak hale getirilmesini sağlayan kimyasal arıtma sistemidir.

Su Yumşatma

Su da sertliğe sebebiyet veren Calsiyum ve Magnezyum iyonlarının sudan arındırılarak suyu yumuşatan kimyasal işlem tekniğidir. Su arıtma işlemlerinde filtreler kullanılarak Ca ve Mg iyonlarının yerine Sodyum kullanılarak su yumuşatma işlemi yapılmaktadır.