Kapalı bir devre devri daimli bir devre olup , içindeki su sadece kalori transferine yarar. Kapalı devrede su hiç bir buharlaşmaya , hiç bir konsantrasyon değişmesine mağruz kalmaz. Bu yüzden konsantrasyonu ayarlamak için blöf de yapılmaz . Teorik olarak ihmal edilebilir boyutta destek suyuna ihtiyaç vardır. Su ilaveleri, genellikle, kaçak problemlerinden , kontrol harici su almalardan , tamirat vs den ileri gelen eksilmelerden olur.Kapalı bir devrede daha ziyade kaliteli ve şartlandırılmış su gerekir. Bu tip işletmelerde hiç bir korozyon ve taş teşekkülü istenmez. 

a) Korozyon 

Kapalı bir devrenin suyu oksijenle devamlı olarak doymuş durumda olmadığından korozyon probleminin küçük olduğu düşünülebilir. Uygulamada oksijen sık ve hafif miktarda olduğu için en sıcak noktalarda derinlemesine oyuklar halinde korozyon olur. ( Pitting ) Ayrıca kapalı devrelerde farklı  metallerin sebep olduğu galvanik korozyona da rastlanır.  

b) Kışır oluşumu

Teorik olarak devrenin suyu buharlaşma ile konsantre olmazsa ve destek suyu miktarı az olursa kışır oluşumu nispeten önemli değildir. Kapalı devrelerde eğer destek suyu miktarı önemli ise kışır olayı pek ihmal edilemez. Kalsiyum ve magnezyum bazlı taşların oluşumunu önlemek için  destek suyu mutlaka tasviye edilmeli ve kimyasal şartlandırma yapılmalıdır. 

Kamil EMİROSMANOĞLU
Kim.Müh.Tek.Müd.
HAZİRAN 2000